Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Τεχνικές Συμβουλές / για Βάψιμο / για εσωτερικές επιφάνειες / Τα σημεία που έχουν στοκαριστεί διακρίνονται κάτω από την βαμμένη επιφάνεια

Τα σημεία που έχουν στοκαριστεί διακρίνονται κάτω από την βαμμένη επιφάνεια

Τα σημεία που έχουν στοκαριστεί διακρίνονται κάτω από την βαμμένη επιφάνεια

Πιθανές αιτίες

•Η στοκαρισμένη επιφάνεια δεν έχει τριφτεί και δημιουργεί ατέλειες
•Η στοκαρισμένη επιφάνεια δεν έχει ασταρωθεί
•Εφαρμόστηκε χρώμα χαμηλής ποιότητας ή με μεγάλη αραίωση ή σε λιγότερα στρώματα

Προτεινόμενες λύσεις

Τρίψιμο τοπικά της στοκαρισμένης επιφάνειας εάν είναι η αιτία του προβλήματος
•Εφαρμογή κατάλληλου ασταριού
•Επιλέγουμε και εφαρμόζουμε τα κατάλληλα χρωματα τοιχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας