Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Τεχνικές Συμβουλές / για Βάψιμο / Μεταλλικές & Ξύλινες επιφάνειες / Το χρώμα έχει θαμπώσει

Το χρώμα έχει θαμπώσει

Το χρώμα έχει θαμπώσει

Πιθανές αιτίες

•Η επιφάνεια έχει να βαφτεί πολύ καιρό ενώ μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως κάτω από έντονο ήλιο
•Εφαρμογή χρώματος ακατάλληλου για τις παρούσες ανάγκες

Προτεινόμενες λύσεις

Τρίψιμο της επιφάνειας
Καθαρισμός της επιφάνειας με νωπό πανί
Επαναβαφή με ριπολίνη της προτίμησης σας ανθεκτική στις εξωτερικές συνθήκες