Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

Κλειδιά Άλλεν


Κλειδιά Άλλεν Κοντά, υψηλής αντοχής, κατασκευασμένα από χρώμιο βανάδιο και σκλήρυνση σε λάδι.

Σε διάφορες διαστάσεις.

Κλειδιά Άλλεν Κοντά Διαστάσεις