Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

Σγρόμπιες Luckhaus


Σγρόμπιες Luckhaus υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Μεγέθη
4mm - 5/32''
5mm - 3/16''
6mm - 7/32''
8mm - 5/16''
10mm - 3/8''
12mm - 15/32''
14mm - 9/16''
16mm - 5/18''
18mm - 11/16''
20mm - 25/32''