Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Επισκευαστικά,Μονωτικά / Κονιάματα, Βελτιωτικά / Κονιάματα / Sika® MiniPack Anticorrosion - Αντιδιαβρωτικό χαλύβδινου οπλισμού

Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

Sika® MiniPack Anticorrosion - Αντιδιαβρωτικό χαλύβδινου οπλισμού


Sika® MiniPack Anticorrosion - Αντιδιαβρωτικό χαλύβδινου οπλισμού. Άριστη προστασία έναντι διείσδυσης νερού και χλωριδίων. Ανάμιξη μόνο με νερό, εύκολος τρόπος εφαρμογής με πινέλο ή ψεκασμό.


Τίτλος Sika® MiniPack Anticorrosion - Αντιδιαβρωτικό χαλύβδινου οπλισμού
Περιγραφή Είναι ενός συστατικού μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερή και πυριτική παιπάλη. Προσφέρειαντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού πριν από εργασίες επισκευών , αποτελείγέφυρα πρόσφυσης σε επιφάνειες σκυροδέματος και κονιαμάτων.
Επιφάνεια

Εξωτερικοί χώροι

Σκυρόδεμα, κονιάματα, χάλυβα

Αποχρώσεις Σκόνη, γκρι-πράσινο
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με ΕΝ 1504-7:2006, Αρχή 11 – Μέθοδος 11 του ΕΝ 1504-9:2008.

Σύμφωνο με το Παράρτημα ZA του Πίνακα ZA.1 του προτύπου. DoP 020302020010000044 1022/1026, πιστοποιημένο από τον οργανισμό πιστοποίησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο 0546 και φέρει τη σήμανση CE.