Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Επισκευαστικά,Μονωτικά / Κονιάματα, Βελτιωτικά / Κονιάματα / Sika® MiniPack Quick Fixing Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων

Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

Sika® MiniPack Quick Fixing Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων


Sika® MiniPack Quick Fixing Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων . Κατάλληλο για προσαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων, εξασφάλιση αγκυρώσεων, βλήτρων εκτόνωσης, στηριγμάτων σωληνώσεων, φουρκετών, μουρέλων, ντιζών, αγκύρωση πασσάλων, μεταλλικών οδηγών κα

Έτοιμο προς χρήση


Τίτλος Sika® MiniPack Quick Fixing Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων
Περιγραφή

Πρακτική συσκευασία, Ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα βάσης υδραυλικών συνδετικών υλικών και επιλεγμένων αδρανών, που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάληψη μηχανικών αντοχών.

Κατάλληλο και για μικρές εφαρμογές, γρήγορη στερέωση ακόμη και σε νωπό υπόστρωμα

Επιφάνεια

Εσωτερικοί& εξωτερικοί χώροι

Άριστη πρόσφυση σε οπλισμούς, μέταλλα, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και πέτρα

Αποχρώσεις Γκρι σκόνη
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Μπορεί να βαφτεί μετά τη σκλήρυνση του