Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Επισκευαστικά,Μονωτικά / Μόνωση , Στεγάνωση / Τσιμεντοειδή / Sika® MonoSeal 101 Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

Sika® MonoSeal 101 Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης


Το Sika® MonoSeal 101 Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης αποτελεί αποτελεσματική, οικονομική στεγανοποίηση σε υφιστάμενες κατασκευές.

Κατάλληλο για κελάρια και χώρους υπογείων, φρεάτια ανελκυστήρων, τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους, τάφρους και ορύγματα, δεξαμενές και στέρνες.

Πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερό.


Τίτλος Sika® MonoSeal 101 Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης
Περιγραφή Οικονομική και Αποτελεσματική, στεγανοποίηση. Απλό, εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα. Κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας (διαμέσου τριχοειδών φαινομένων) και διεισδύσεων χαμηλής ως μεσαίας αρνητικής, αλλά και θετικής πίεσης νερού.
„
Χρήση Εσωτερική & εξωτερικοί χώροι
Επιφάνεια

Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, σοβά και άλλα δομικά υποστρώματα.

Συνήθως χρησιμοποιείται σε: Κελάρια και χώρους υπογείων, Φρεάτια ανελκυστήρων, Τοίχους αντιστήριξης γαιών, Πλάκες επί εδάφους, Τάφρους και ορύγματα, Δεξαμενές και στέρνες.

Προϊόν Τσιμεντοειδές
Αποχρώσεις Σκόνηγκρι
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Εγκεκριμένο - πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερό