Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Επισκευαστικά,Μονωτικά / Μόνωση , Στεγάνωση / Τσιμεντοειδή / SikaTop® Seal-107 SH Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης 2 συστατικών

Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

SikaTop® Seal-107 SH Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης 2 συστατικών


Προσφέρει στεγανοποίηση και προστασία έναντι διεισδύσεων νερού .Εύκολης εφαρμογής με βούρτσα, δεν απαιτεί προσθήκη νερού. Εύκολης και γρήγορης ανάμειξης


Τίτλος SikaTop® Seal-107 SH Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης 2 συστατικών
Περιγραφή Προσφέρει στεγανοποίηση και προστασία έναντι διεισδύσεων νερού .Μη διαβρωτικό προς τους οπλισμούς - μέταλλα.Εύκοληςεφαρμογής με βούρτσα, δεν απαιτεί προσθήκη νερού. Εύκολης και γρήγορης ανάμειξης
Χρήση Εσωτερικοί &εξωτερικοί χώροι
Επιφάνεια Κατάλληλο για στοιχεία σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, τουβλοδομών και τσιμεντοπλινθοδομών. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων σε νέες ή υπάρχουσες κατασκευές. Στεγανοποίηση υπογείων και κελαριών. Καλή σφράγιση τριχοειδών ρωγμών σε κατασκευές σκυροδέματος (που δεν υπόκεινται σε κινήσεις).
Προϊόν Τσιμεντοειδή
Αποχρώσεις

Συστατικό A: λευκό υγρό

Συστατικό B: γκρίζα σκόνη

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Επιδέχεται βαφή