Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Επισκευαστικά,Μονωτικά / Σφράγιση, Συγκόλληση / Εποξεικές Ρητίνες / Sikadur®-52 Injection Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους

Χρώματα - Εργαλεία - Είδη Κιγκαλερίας Σαραγούδας

Sikadur®-52 Injection Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους


Sikadur®-52 Injection Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους.

Εφαρμόζεται σεστεγνά και νωπά υποστρώματα. Χρησιμοποιείται για την πλήρωση και σφράγιση μικρών διακένων και ρωγμών σε δομικά στοιχεία όπως υποστυλώματα, δοκάρια, θεμελιώσεις, τοιχία, δάπεδα σε συνήθη κτιριακά έργακ.α. 


Τίτλος Sikadur®-52 Injection Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους
Περιγραφή

Δύο συστατικών, ενέσιμο με αντλίες ενός συστατικού.

Χαμηλού ιξώδους - ενέσιμη, υψηλών αντοχών εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες.Στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος λειτουργεί τόσο ως ένα ενεργό φράγμα ενάντια στη διείσδυση νερού, συμβάλλοντας στην αναστολής της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού, καθώς και ως υλικό δομητικής συγκόλλησης συμβάλλοντας στη μονολιθικότητα των επιμέρους μελών του δομικού στοιχείου.

Κατάλληλο για στεγνές και νωπές συνθήκες υποστρώματος.

Μπορεί να εφαρμοστεί και σεχαμηλές θερμοκρασίες. Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση. 

Υψηλές μηχανικές αντοχές και πρόσφυση.

Επιφάνεια

Εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι

Χρησιμοποιείται για την πλήρωση και σφράγιση μικρών διακένων και ρωγμών σε δομικά στοιχεία όπως υποστυλώματα, δοκάρια, θεμελιώσεις, τοιχία, δάπεδα σε συνήθη κτιριακά έργα καθώς και έργα πολιτικού μηχανικού όπως γέφυρες και κατασκευές συγκράτησης υγρών όπως φράγματα, δεξαμενές, κανάλια κ.α.

Αποχρώσεις Κίτρινο-καφέ
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά DoP 01 03 02 06 002 0 000004 1053, πιστοποιημένο από τον οργανισμό πιστοποίησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο 0099 και φέρει τη σήμανση CE

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να σας εξασφαλίσουμε την κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο μας. Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και κατά επέκταση τις ρυθμίσεις σας.