Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Επισκευαστικά,Μονωτικά / Μόνωση , Στεγάνωση / Τσιμεντοειδή / Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης Sika® MiniPack

Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης Sika® MiniPack


Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης Sika® MiniPack.Εύκολο στην ανάμιξη & εφαρμογή του με βούρτσα.„

Υψηλής πρόσφυσης σε σκυρόδεμα, κονιάματα, πέτρες, τούβλα.

Χρήσιμα Αρχεία


Τίτλος Sika® MiniPack Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης
Περιγραφή Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης, υψηλής πρόσφυσης σε σκυρόδεμα, κονιάματα, πέτρες, τούβλα. Εύκολο στην ανάμιξη & εφαρμογή τουμε βούρτσα.„ Καλής εργασιμότητας. „
Επιφάνεια

Εξωτερικοί χώροι

Στεγανοποίηση και προστασία υπόγειων κατασκευών, όπως θεμέλια, τοιχία αντιστήριξης, κελάρια, φρεάτια, τάφροι, δεξαμενές, κ.α. πριν την επιχωμάτωση

Αποχρώσεις Γκρι
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Στεγανωτικό, ταχείας ωρίμανσης - άμεση εφαρμογή της επόμενης στρώσης