Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Όροι Χρήσης - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Περιεχόμενα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1.Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα

2. Περιορισμός ευθύνης

3. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Προωθητικές ενέργειες

4. Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους 

5. Χρήση των cookies, plugin 

6. Χρήση των εργαλείων ανάλυσης 

7. Χρήση των Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) 

8. Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (Inbound Outbound links) 

9. Επικοινωνία με τη saragoudas.gr  

10. Ασφάλεια 

11. Πληροφορίες και Μεταβολή - Ανάκληση και διαγραφή 

12.Ευθύνη χρήστη

13. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

14. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου/ασφαλείας 

Επικοινωνία

 

 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο ιστότοπος www.saragoudas.gr είναι μια ψηφιακή πύλη με πλούσια συλλογή άρθρων, πηγών, προβολή προϊόντων κοκ και απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν τα μαστορέματα, τις κατασκευές και τις χειροτεχνίες και τις αναγνωρίζουν ως μέσο ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ενδυνάμωσης.

Σας καλωσορίζουμε στη ψηφιακή μας πύλη www.saragoudas.gr  και σας παρουσιάζουμε με απλό και κατανοητό τρόπο τους όρους που διασφαλίζουν την ατομικότητα και το δικαίωμα σας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η προστασία και η ασφάλεια της ιδιωτικότητάς σας, κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά την επίσκεψή σας ψηφιακή μας πύλη www.saragoudas.gr και τα κοινωνικά μας δίκτυα, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο σεβόμαστε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας. 

Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μέρος της πολιτικής μας. Όλες οι διαδικασίες γίνονται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. 

Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της saragoudas.gr μας για να την κατανοήσετε διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στη ψηφιακή μας πύλη  www.saragoudas.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1.Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα

Η www.saragoudas.gr στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας, πληρότητας και εγκυρότητας πληροφοριών μέσω του ιστότοπου www.saragoudas.gr με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών και τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας

Το περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, video, λογότυπα, κοκ) του ιστότοπου μας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση και με καθαρά ενημερωτικό σκοπό.  Δεδομένης της φύσης και του όγκου πληροφόρησης, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και αμέλειας, η saragoudas.gr δεν εγγυάται την αρτιότητα, πληρότητα ή επάρκεια του περιεχομένου, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, περιεχομένου κοκ του ιστότοπου.

Η saragoudas.gr έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τμήμα ή και ολόκληρο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της χωρίς να απαιτείται σχετική ενημέρωση των επισκεπτών της και χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική τροποποίηση των παρόντων όρων.

________________________________________

2.Περιορισμός ευθύνης

 

Σε καμία περίπτωση η www.saragoudas.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κοκ) από επισκέπτες, πελάτες, χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Η www.saragoudas.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν λάθη που μπορεί να οφείλονται σε αδυναμίες της τεχνολογίας, διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας, σε ανθρώπινο παράγοντα κατά την ενημέρωση τιμών και χαρακτηριστικών των προϊόντων. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μς έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν γνώμες ειδικών. Ως εκ τούτου ο ιστότοπος  και οι συγγραφόμενοι σε αυτόν δεν φέρουν καμία ευθύνη για το πως θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες από τους επισκέπτες/χρήστες.

Η saragoudas.gr δεν παρέχει εγγύηση ορθής λειτουργίας οποιοδήποτε είδους για τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του. Ιδιαίτερα, δεν εγγυούμαστε ότι τα τυχόν αρχεία (έγγραφα, εικόνες, ηχητικά, βίντεο, σενάρια εντολών κοκ), που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στα άρθρα μας ή ως παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, είναι ελεγμένα για ιούς υπολογιστών ή πάσης φύσης κακόβουλο λογισμικό. Είναι αποκλειστικά ευθύνη των επισκεπτών να έχουν στις συσκευές τους τις κατάλληλες προφυλάξεις από τέτοιου είδους κακόβουλα λογισμικά.  Η saragoudas.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, ανεξαρτήτου μεγέθους, υποστεί οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα.

 

________________________________________

3. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων -  Προωθητικές ενέργειες

3.1 Με τον όρο «Προσωπικά δεδομένα» αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες πληροφορίες που άμεσα ή έμμεσα οδηγούν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Ενδεικτικά δεδομένα φυσικών προσώπων αναφέρουμε: όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφίες κοκ. 

3.2 Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση-email, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) που εσείς μας δώσατε οικειοθελώς. Χρησιμοποιούνται σε νομική βάση και για την απρόσκοπτη επικοινωνία μας με σκοπό την παροχή, υψηλών προδιαγραφών, υπηρεσιών της saragoudas.grς προς εσάς π.χ. εγγραφή σε Newsletter, συμμετοχή σε διαγωνισμό, ενημέρωση για νέα προϊόντα κ.α.

3.3 Επιπλέον η saragoudas.gr μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους, εάν και εφόσον είναι υποχρεωμένη να το πράξει λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων.

3.4 Με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία (Newsletter) ή το έγγραφο αίτημα σας για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μας παρέχεται προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας εξυπηρετήσουμε. 

3.5 Με την εγγραφή σας ως μέλος της ψηφιακής μας πύλης www.saragoudas.gr μας παρέχεται προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ώστε να μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία και να επικοινωνήσουμε μαζί σας προσωποποιημένες υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες σχεδιασμένες με βάση τις προτιμήσεις σας.

Για την εγγραφή σας χρησιμοποιούμε την επονομαζόμενη «Double Opt In» μέθοδο. Σύμφωνα με αυτή επιχειρούμε την διπλή επιβεβαίωση, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για το ενδιαφέρον σας εγγραφής ως μέλος. Η επιβεβαίωση/ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών. Διαφορετικά το αίτημα σας ενδέχεται να θεωρηθεί άκυρο.  Για θέματα ασφάλειας, άκυρο κρίνεται κάθε αίτημα για εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία (Newsletter) ή ως μέλος, εφόσον δεν συμπληρωθούν τα πεδία του ονόματος.

Συλλέγουμε τα πλέον απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση). Για την ορθότητα τους αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο αποστολέας. Εάν τα στοιχεία είναι λανθασμένα, η saragoudas.gr δεν προβαίνει και δεν δύναται να κάνει ταυτοποίηση, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και να του παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. 

________________________________________

4. Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

4.1 Η saragoudas.gr έχει αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών καθήκοντα, όπως τεχνική διαχείριση και υποστήριξη των ιστοσελίδων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, υπηρεσίες προώθησης, ανάλυση δεδομένων, φιλοξενία δεδομένων (data hosting), μεταφορά και παράδοση παραγγελιών. 

4.2 Η saragoudas.gr έχει επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία) ώστε να εξασφαλίζεται η προσεκτική χρήση και η διασφάλιση ασφάλειας των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις.

________________________________________

5. Χρήση των cookies, plugin

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας εφόσον επισκεφτείτε κάποιον ιστότοπο. 

Plugin ή αλλιώς «Πρόσθετο» είναι ένα κομμάτι λογισμικού το οποίο εγκαθίσταται σε μια εφαρμογή και της δίνει νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Ένα παράδειγμα plugin είναι το λογισμικό ανίχνευσης ιών. 

5.1 Cookies & plugin της saragoudas.gr

Ο ιστοχώρος www.saragoudas.gr χρησιμοποιεί «cookies», προκειμένου να συλλέξει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση τους.

5.2 Cookies & plugin τρίτων παρόχων

Σε ορισμένες ιστοσελίδες της saragoudas.gr ενσωματώνονται περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook, Pinterest, Twitter, Addthis), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Πιθανώς να παρακολουθείστε από τα cookies, που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ιστοσελίδες τρίτων από άλλους παρόχους. 

Η saragoudas.gr δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

5.3 Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies

Ως χρήστης έχετε το δικαίωμα και την επιλογή, μέσω του πλοηγού (Browser) σας να διαγράψατε όλα τα Cookies, όποια στιγμή εσείς το επιθυμείτε. Σχετικές οδηγίες θα βρείτε στις λειτουργίες βοήθειας του πλοηγού (browser) που χρησιμοποιείτε, πριν διαγράψετε τα cookies σας, βεβαιωθείτε για τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της ενέργειας. 

________________________________________

6. Χρήση των εργαλείων ανάλυσης

Για τις ιστοσελίδες η saragoudas.gr εκτελεί μετρήσεις πρόσβασης με εργαλεία ανάλυσης δικτύου, όπως Awstats , Google Analytics.

6.1 Κατά την επιλογή των εργαλείων ανάλυσης η saragoudas.gr συλλέγει τα δεδομένα πρόσβασης ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να οδηγηθεί σε ταυτοποίηση του χρήστη. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται cookies, για να καταστεί δυνατή η ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Ιδιαίτερα η saragoudas.gr μπορεί έτσι να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μεταβιβάζονται στους εξυπηρετητές στατιστικής. Όσον αφορά την πρόσβαση από πλευράς saragoudas.gr μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα.

6.2 Για την απενεργοποίηση cookies ανάλυσης ενεργήστε όπως στο σημείο 3.3 

________________________________________

7. Χρήση των Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)

7.1 Η saragoudas.gr χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της και στα κοινωνικά της δίκτυα όπως Facebook, Χ (πρώην Twitter), Pinterest και Google+, τα επονομαζόμενα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης). Αρχικά είναι απενεργοποιημένα, με τη μέθοδο του «διπλού κλικ» επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση τους μόνο εφόσον εσείς το επιλέξετε, θα πρέπει δηλαδή να κάνετε «κλικ» στο σχετικό εικονίδιο. Η ενεργοποίηση των εικονιδίων δηλώνει τη σύνδεση σας με το σχετικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ως εκ τούτου τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση των δεδομένων σας. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωση θα πρέπει να ανατρέξετε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

7.2 Η saragoudas.gr αξιοποιεί το εργαλείο της Google, το Google Analytics. Η χρήση αυτού του εργαλείου συμβάλλει στην βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων της saragoudas.grς και κατά επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εσάς. 

Για να αρνηθείτε τη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας με αυτό το εργαλείο, κατεβάστε και εγκαταστήστε σχετικό Browser Plugin που διατίθεται από την Google.

________________________________________

8. Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (Inbound Outbound links)

8.1 Οι ιστοσελίδες της ψηφιακής πύλης www.saragoudas.gr μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων (π.χ σύνδεση με τη σελίδα εργαλείων για επέκταση εγγύησης – outbound links).

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο (link), μεταφέρεστε στη σελίδα τρίτου. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται από τη saragoudas.gr , ως εκ τούτου η saragoudas.gr δεν έχει πλέον καμία επιρροή και δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό ή και την ασφάλεια τους.

Στη ψηφιακή μας πύλη saragoudas.gr προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτους οργανισμούς, eshops και διαφημιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού.  Οι επισκέπτες/χρήστες της saragoudas.gr  επιλέγοντας παραπομπές (third party links, plugins, applications κοκ) σε άλλες ιστοσελίδες αναλαμβάνουν και τις αντίστοιχες ευθύνες που διέπουν τους όρους και τις πολιτικές των ιστοσελίδων αυτών.

Η saragoudas.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε λαθών, παραλείψεων, ανακριβειών ή έννομων δικαιωμάτων ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές.  Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους η saragoudas.gr δε φέρει καμία ευθύνη

8.2 Στις σελίδες της w.saragoudas.gr μπορεί να συνδεθείτε μέσω τρίτων, με τα επονομαζόμενα Social-Logins (κοινωνικές συνδέσεις) ή από άλλους ιστότοπους (π.χ ηλεκτρονικοί κατάλογοι) . 

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για τις πληροφορίες που συλλέγουν οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή άλλοι ιστότοποι έχουν και την αποκλειστική ευθύνη. 

Επιπλέον, κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο, καθώς επίσης και για πρόσβαση σε υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων που ενδέχεται να απαιτούν την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς ή οποιασδήποτε εμπορικής και οικονομικής συναλλαγής που μπορεί να προκύψει. Η saragoudas.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πάσης φύσεως θέματα που μπορεί να προκύψουν, τεχνικά, οικονομικά κοκ.

H ψηφιακή μας πύλη, saragoudas.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε δήλωση τρίτου προσώπου, οργανισμού ή εταιρείας που ενδέχεται να υπάρχει στο περιεχόμενό του (κείμενα, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα ή βίντεο).Η ευθύνη της saragoudas.gr περιορίζεται στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος. 

 

________________________________________

9. Επικοινωνία με την saragoudas.gr 

9.1 Συγκατάθεση χρήσης και ανάκληση προσωπικών δεδομένων

Η saragoudas.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο αν επιλέξετε να τα γνωστοποιήσετε. Η περιήγηση σας  στη ψηφιακή πύλη www.saragoudas.gr γίνεται χωρίς την ταυτοποίηση σας ως φυσικό πρόσωπο. 

9.2 Επικοινωνείτε με τη www.saragoudas.gr για να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας,  για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Η επικοινωνία αυτή προϋποθέτει να μας δώσετε τα πλέον απαραίτητα στοιχεία σας (όνομα επώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), ώστε από την μια να εξασφαλίσουμε την ομαλή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και από την άλλη την αξιοπιστία του χρήστη (αποκλεισμό ρομπότ) απέναντι στην saragoudas.gr.

Η saragoudas.gr έχει υποχρέωση να διαγράψει τα δεδομένα σας, εφόσον αποτελέσει αίτημα σας. Ωστόσο σε περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για τιμολόγηση, λογιστικούς σκοπούς ή το έννομο συμφέρον της εταιρίας, αυτά διατηρούνται.

9.3 Ενημερωτικό Δελτίο προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορών

Στη ψηφιακή μας πύλη www.saragoudas.gr μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter). Εμείς χρησιμοποιούμε γι’ αυτό την επονομαζόμενη «Double Opt In» μέθοδο. Σύμφωνα με αυτή επιχειρούμε την διπλή επιβεβαίωση, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τα ενημερωτικά μας δελτία. 

Η επιβεβαίωση/ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών. Διαφορετικά το αίτημα σας για εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) ενδέχεται να θεωρηθεί άκυρο. 

Έχετε δικαίωμα να τερματίσετε αυτή τη συνδρομή (δικαίωμα στη λήθη) οποτεδήποτε, αρκεί να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση λειτουργεί στην ίδια λογική της διπλής επιβεβαίωσης.

________________________________________

10. Ασφάλεια

10.1 Η saragoudas.gr και οι συνεργάτες της υποχρεούνται να τηρούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η saragoudas.gr δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να ανταποκρίνεται στο μέτρο του εφικτού στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

________________________________________

11. Πληροφορίες και Μεταβολή - Ανάκληση και διαγραφή

11.1 Οι χρήστες/πελάτες της www.saragoudas.gr έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προσωπικά τους δεδομένα, εφόσον είναι διαθέσιμα. Επίσης μπορούν να αιτηθούν μεταβολή, ανάκληση ή και διαγραφή των δεδομένων τους. 

Το αίτημα θα πρέπει να αποστέλλεται στη saragoudas.gr γραπτώς. Η saragoudas.gr έχει υποχρέωση εντός εύλογου διαστήματος να εφαρμόσει την εντολή του αιτούντος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων αποτελεί έχει λογιστικό σκοπό και έννομο συμφέρον για τη saragoudas.gr. 

11.2 Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν σε ασφαλή αρχεία για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο από την saragoudas.gr. Εκτός εάν βάσει νομοθεσίας και/ή κανονισμών απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα ή εάν επιθυμείτε τη διαγραφή τους. Επίσης, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που οποία επεξεργαζόμαστε είναι αξιόπιστα για χρήση για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, ακριβή και πλήρη, όπως απαιτείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. 

________________________________________

12.Ευθύνη χρήστη

Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της  www.saragoudas.gr αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση,  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει  διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους ή ευαίσθητες ομάδες με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής. 

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να πωλεί, μεταπωλεί ή και να εκμεταλλεύεται εμπορικά μέρος ή σύνολο του περιεχομένου της saragoudas.gr. Η χρήση ή αναδιανομή του περιεχομένου, σε οποιοδήποτε μέσο, εφαρμογή ή συσκευή, θα πρέπει να συνοδεύεται με αναφορά στην πηγή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη για τη saragoudas.gr. Η saragoudas.gr διατηρεί τα πνευματικά της δικαιώματα για τα άρθρα της.

 

________________________________________

13. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη ψηφιακή μας πύλη www.saragoudas.gr  και τρίτα μέρη συμβεβλημένα καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τους και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανάρτηση, επικοινωνία για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.saragoudas.gr πρέπει να έχει την γραπτή άδεια ________________________________________

14. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου/ασφαλείας

Η saragoudas.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές της παρούσας πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή, οι αλλαγές θα δημοσιευτούν στον επίσημο ιστότοπο της saragoudas.gr ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή.

Σας προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική για ενημερώσεις καθώς το περιεχόμενο της παρούσης Πολιτικής μπορεί να τροποποιηθεί κατά διαστήματα. 

 

Επικοινωνία

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για συνεχή λειτουργία του ιστότοπου, αλλά δεν εγγυούμαστε την αδιάλειπτη λειτουργία του, ούτε αποδεχόμαστε ευθύνες για οποιαδήποτε καθυστέρηση, τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή κάθε είδους σφάλματα.

Για πληροφορίες, διορθώσεις, προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη saragoudas.gr με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@saragoudas.gr

 


 

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να σας εξασφαλίσουμε την κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο μας. Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και κατά επέκταση τις ρυθμίσεις σας.
espa