Βρίσκεστε εδώ ‣ Home / Επισκευαστικά,Μονωτικά / Μόνωση , Στεγάνωση / Τσιμεντοειδή / Sika® MiniPack Υπερταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα (WaterPlug)

Χρωματα, Εργαλεια & 8.000 είδη για Ολοκληρωμένες Λύσεις

Sika® MiniPack Υπερταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα (WaterPlug)


Ειδικά σχεδιασμένο κονίαμα για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία πήξη , μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, κονιάματος όπως αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού κα.


Τίτλος Sika® MiniPack Υπερταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα (WaterPlug)
Περιγραφή Προϊόν έτοιμο για εφαρμογή με απλή προσθήκη νερού. Ταχείας πήξης, χωρίς το υλικό να εκπλένεται λόγω παρουσίας νερού υπό πίεση .
Χρήση Πολλαπλή
Επιφάνεια Στεγανοποίηση διαρροών σε κατασκευές σκυροδέματος λόγω ρωγμών, αρμών και κατασκευαστικών ατελειών, ακόμα και υπό πίεση „ Υπερταχύπηκτες αγκυρώσεις/βλητρώσεις για μικρού όγκου εργασίες. Υψηλής πρόσφυσης σε σκυρόδεμα, κονιάματα, λίθους, κ.α.
Προϊόν Τσιμεντοειδές κονίαμα
Αποχρώσεις Γκρι
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Υπερταχύπηκτο κονίαμα που πήζει σε 60 δευτ. „