Εγγύηση - Επιστροφές

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγύησης - επιστροφών που ισχύουν αποκλειστικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας 

Εγγύηση
Η εταιρεία Γ. Σαραγούδας & ΣΙΑ ΟΕ συνεργάζεται με αξιόπιστους προμηθευτές προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σύγχρονα προϊόντα με αξιοπιστία.  Εγγύηση έχουν τα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους (π.χ. ηλεκτρικά εργαλεία). 

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά βλάβες που οφείλονται στον κατασκευαστή. Κάθε άλλη φθορά ή βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. 

Με την παραλαβή των προϊόντων σας, διαβάστε προσεκτικά τους όρους και στείλτε την εγγύηση ή δηλώστε την αγορά, όπου αυτό προβλέπεται (ηλεκτρικά εργαλεία) στον κατασκευαστή, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Σε κάθε περίπτωση, για το δικαίωμα επιστροφής ή αντικατάστασης, ακόμη και όταν καλύπτεται από την εγγύηση, θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας τα αποδεικτικά αγοράς του προϊόντος μαζί με την εγγύηση, αν τυχόν σας ζητηθούν. 

Επιστροφές προϊόντων
Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών εφόσον από την ημερομηνία παραλαβής τους

α. μας ενημερώσετε το αργότερο σε 2 εργάσιμες. Τηλεφωνικώς στο 210-6815018 ή με email στο info@saragoudas.gr
β. βρίσκονται στην συσκευασία τους άθικτα, σε άριστη κατάσταση
γ. συνοδεύονται με το παραστατικό αγοράς
δ. δεν πρόκειται για χρώματα σε αποχρώσεις κατά παραγγελία του αγοραστή
ε. η εταιρεία μας παραλάβει εντός 14 ημερολογιακών ημερών τα προϊόντα/παραγγελία που επιστρέφεται

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων/παραγγελίας μπορεί
α. να γίνει επιστροφή της αξίας τους, ακριβώς με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο αγοραστής. Η διαδικασία γίνεται άμεσα με την παραλαβή των προϊόντων και τη διαπίστωση της καλής τους κατάστασης
β. να παραμείνει ανοικτός λογαριασμός για επόμενη αγορά
γ. να γίνει άμεση αντικατάσταση με άλλο προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση εάν προκύψουν κόστη αποστολής – παραλαβής τα αναλαμβάνει όλα ο αγοραστής

Διευκρινήσεις κατά περίπτωση
Για επιστροφές αγορών e-shop με τιμολόγιο, είναι απαραίτητη η έκδοση δελτίου αποστολής από τον πελάτη. Το προς επιστροφή προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται με το σχετικό δελτίο αποστολής/επιστροφής που θα αναφέρει ευδιάκριτα τα στοιχεία του αρχικού τιμολογίου αγοράς, ώστε να εκδοθεί το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο.

Για επιστροφές αγορών e-shop με απόδειξη λιανικής (ταμειακής μηχανής) δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν (το οποίο θα συνοδεύεται με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς) και να προχωρήσει σε αντικατάσταση με άλλο προϊόν τουλάχιστον ισόποσης αξίας. 

Σε κάθε περίπτωση εάν προκύψουν κόστη αποστολής – παραλαβής – επιστροφής τα αναλαμβάνει όλα ο αγοραστής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Με σεβασμό στους πελάτες μας, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ώστε τα προϊόντα μας να φθάνουν στα χέρια σας ασφαλή. Παρακαλούμε να ελέγχετε την κατάσταση των δεμάτων κατά την παραλαβή τους από την εκάστοτε εταιρεία μεταφοράς για τυχόν φθορές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. 

Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά η εταιρεία μας, το κόστος επιστροφής και εκ νέου αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνει την εταιρεία.

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων/παραγγελίας ο αγοραστής αναλαμβάνει τα κόστη αποστολής - παραλαβής 

Δικαίωμα αναιτιολόγητης Υπαναχώρησης ή Ακύρωσης παραγγελίας
Η ακύρωση ή τροποποίηση παραγγελίας δεν επιβαρύνει τον πελάτη πριν ο πελάτης λάβει σχετικό email ολοκλήρωσης παραγγελίας (π.χ αριθμός φορτωτικής).

Σε διαφορετική περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής και επιστροφής της παραγγελίας. 

Επιστροφές παραγγελίας λόγω καθυστέρησης
Εφόσον η παραγγελίας σας αποδεδειγμένα καθυστερήσει να αποσταλεί από την έδρα μας πέραν του προγραμματισμένου χρόνου, ο πελάτης έχει δικαίωμα να μην παραλάβει την παραγγελία του, ενώ τα κόστη αποστολής-επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία.

Για καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται η εταιρεία μας (φόρτος εργασίας ταχυμεταφορών, απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα κοκ), η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε σχετικό έντυπο που θα δηλώσετε γραπτώς το αίτημα επιστροφής, ακύρωσης ή υπαναχώρησης. 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα που επεστράφησαν είναι σε οποιαδήποτε κατάσταση διαφορετική από αυτή που παρελήφθησαν (φθορά, αλλοίωση συσκευασίας κοκ) η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να μην επιστρέψει τμήμα ή όλη την αξία της παραγγελίας. 

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές του φυσικού καταστήματος

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να σας εξασφαλίσουμε την κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο μας. Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και κατά επέκταση τις ρυθμίσεις σας.
espa